Apie mus

Vienintelis VšĮ „Gabrielius“ steigėjas – Viešoji įstaiga Liuteronų diakonija.

VšĮ „Gabrielius“ direktorius – Valdas Miliauskas.

VšĮ „Gabrielius“ veikla – socialinė, veiklos tikslai nukreipti tenkinti viešuosius interesus, siekti pagerinti priklausomybe sergančių ir jų artimųjų bei kitų psichologinių bei socialinių problemų turinčių žmonių gyvenimo kokybę. Teikdama psichologines, socialines, dvasines reabilitacines paslaugas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms, įstaiga vykdo diakoninį darbą ir steigėjo misiją.

Reabilitacijos centrui įkūrimui, sveikstančiųjų apgyvendinimui, Lietuvos Liuteronų Bažnyčia skyrė pastatų kompleksą Vyžiuose (Šilutės raj.), bei numatė efektyvias poveikio programas jų sveikimo rezultatams pasiekti. Šios poveikio programos išsiskiria savitu požiūriu į sveikstantį: globaliu ir tridimensišku – dvasia, siela, kūnas – visas žmogus turi sveikti tolygiai, paklusdamas Kūrėjo numatytiems dėsniams. Dvasinės dimensijos teigiamam puoselėjimui naudojamos dvasingumo praktikos, sielinės – psichologinės intervencijos bei poveikiai, o kūniškos dimensijos ugdymui naudotinos sporto ir darbo veiklos.

Savo veikloje VšĮ „Gabrielius“ bendradarbiauja su socialinėmis, teisėtvarkos, labdaros, sveikatos priežiūros bei kitomis įstaigomis ir institucijomis, siekiant užtikrinti kokybiškas, visapusiškas ir būtinas paslaugas reabilitacijos procese dalyvaujantiems asmenims.

Reabilitacinė programa skirta vyrams, priklausomiems nuo alkoholio, narkotikų bei kitų svaiginančių medžiagų. Priimami tik blaivūs asmenys,  baigę detoksikacijos kursą sveikatos priežiūros įstaigose arba nutraukę svaiginančių medžiagų vartojimą savarankiškai.

VŠĮ „Gabrielius“ numato 70-ies savaičių sveikimo programą, kuri padalinta į septynias dalis po dešimt savaičių kiekvienai. Dešimties savaičių laikotarpiai vadinami fazėmis, kurios atitinka sugrįžimo į pilnavertį gyvenimą žingsnius ir garantuoja nuoseklų tridimensinį žmogaus virsmą. Perėjimas į kitas fazes vyksta nuosekliai, pasiekus atitinkamus rezultatus. Sveikstančiojo gyvenimas reabilitacijoje ribojamas dienotvarke ir vidaus taisyklėmis, kurios sąlygoja bendravimą su žmonėmis tiek centre, tiek už jo ribų, bei suteikia tvarką ir bendruomeniškumą.

Taikant reabilitacinę programą atsižvelgiama į asmens socialinę padėtį, išsilavinimą, asmenybinius ypatumus bei aktyvios priklausomybės patirtį bei laiką.

Reabilitacijos centre sveikimo ir 12 žingsnių programas veda specialistai ir specialiai parengti asmenys. Psichologinę ir socialinę pagalba teikia tos srities specialistai. Centre ūkio priežiūrą organizuoja, gamina maistą bei kitus gyvenimo įgūdžius lavina patys reabilitantai.

Posted in Naujienos | Komentarai negalimi